Stourbridge – Celebrating similarities and differences

The Stourbridge preschool children have been exploring their similarities and differences with self …

Stourbridge – Toddlers enjoy farmyard role play

The Stourbridge Toddlers have been busy exploring the farmyard role-play.

Stourbridge – Toddlers celebrate and explore Eid

Yesterday the Stourbridge Toddlers enjoyed celebrating and exploring the festival of Eid through col…