Stourbridge – Toddlers enjoy farmyard role play

The Stourbridge Toddlers have been busy exploring the farmyard role-play.